Teenused

1. Nustame, koostame vajalikke dokumente, anname juriidilise analsi, esindame lbirkimistel, koosolekutel, valitsusasutustes, kohtus:
  • riigus: rihingute /s.h.FIE-d/ asutamine, muudatuste sisseviimine, likvideerimine, riregistri toimingute vahendamine;
  • Mittetulundushingute, sihtasutuste asutamine, muudatuste sisseviimine;
  • Vlaigus, lepinguigus: lepingute koostamine, lepinguvaidlused;
  • Tigus: tlepingu anals, tvaidlused;
  • Asjaigus: pandid ja tagatised, varalised -, maa- ja omandivaidlused,
  • Perekonnaigus: elatise nuded, hisvara jagamise vaidlused;
  • Haldusigus: vaidlused riigi- ja kohaliku omavalitsusasutustega;
  • Kiriminaligus
  • Tsiviiligus
  • Maksude alane nustamine
2. Inkasso teenus: kohtuvline ja kohtumenetluse lbi.

3. Raamatupidamis, sisekontrolli teenus,
maksukonsultatsioonid.

4. rihingute juriidiline haldamine (thtajalised lepingud ettevtetega juriidiliste teenuste osutamiseks).
Vimalik hendatult raamatupidamis- kui ka juriidiline
teenindamine.